เปิดประวัติ “เมืองสรวงเก่า” สถานที่โบราณในจังหวัดร้อยเอ็ด

  • Webmaster
  • June 26, 2018
  • Comments Off on เปิดประวัติ “เมืองสรวงเก่า” สถานที่โบราณในจังหวัดร้อยเอ็ด

วัดเมืองสรวงเก่า ตั้งอยู่บ้านเลขที่ ๙๙บ้านโนนค้อ หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองผือ อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีพระมหาสาคร สาคโร (สุเมฆ) อายุ ๓๘ พรรษา ๑๘ เป็นเจ้าอาวาส ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๐๐ ไร่ โดยมีอาณาเขตทิศเหนือ ๑๐ เส้น จดที่สาธารณประโยชน์ ทางทิศใต้ ๑๐ เส้น จดที่สาธารณประโยชน์ ทางทิศตะวันออก ๑๐ เส้น จดที่สาธารณประโยชน์ ทางทิศตะวันตก ๑๐ เส้น จดที่สาธารณประโยชน์

35652657_447745668985077_3347911128737906688_n
ประวัติความเป็นมา
วัดเมืองสรวงเก่า เดิมชาวบ้านเรียกจนติดปากว่าโนนเมืองเพราะเป็นเมืองเก่ามาก่อน ใจกลางเมืองมีซากเจดีย์เก่า ฐานล่างก่อด้วยศิลาแลงข้างบนก่อด้วยอิฐเผาส่วนยอดพังลงมาเหลืออยู่บางส่วนสูงประมาณ ๔ เมตร ภายในบริเวณวัดมีโบราณวัตถุเช่นไห หม้อ กำไรข้อมือฯลฯ บริเวณโดยรอบมีป่าไม้รกทึบสลับป่าไผ่ ต่อมามิจฉาชีพได้ลักลอบขุดเจดีย์ทำให้เจดีย์ได้รับความเสียหาย คณะสงฆ์และประชาชนอำเภอเมืองสรวงจึงได้ นิมนต์พระมหาสุวิช อมโร ป.ธ. ๕ มาเป็นผู้นำในการพัฒนาวัดร้างขึ้นเป็นวัดมีพระจำพรรษาเป็นการรักษาไว้ซึ่งโบราณสถาน ท่านได้นำพาคณะสงฆ์และประชาชนสร้างเสนาสนะเป็นถาวรวัตถุขึ้นจนได้รับการประกาศยกวัดร้างเป็นวัดมีพระสงฆ์ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๑

35659941_447745562318421_6848262707079020544_n35666912_447745632318414_788196339279200256_n35694788_447745758985068_7909910676267597824_n

แสดงความคิดเห็น