สุดไพรเราะ!!หลวงพี่เสียงปานนกการเวก เทศน์แหล่อีสาน

  • Webmaster
  • June 15, 2018
  • Comments Off on สุดไพรเราะ!!หลวงพี่เสียงปานนกการเวก เทศน์แหล่อีสาน

.jpg

ไพเราะสุดๆ หลวงพี่เสียงปานนกการเวก เทศน์แหล่อีสาน

ก่อนจะไชมคลิปเราว่าดูความหมายของการ “แหล่” กันก่อนดีกว่า

แหล่ หมายถึงการเทศน์ที่ใช้เสียงและทำนองที่มุ่งความไพเราะเป็นสำคัญ เช่นเทศน์มหาชาติ เรียกว่า เทศน์แหล่ มีทั้ง แหล่ใน คือเทศน์ตามคัมภีร์เทศน์มหาชาติ และ แหล่นอก คือเทศน์เรื่องนอกคัมภีร์มหาชาติ

แหล่ อีกความหมายหนึ่งหมายถึงตอนหนึ่งหรือบทหนึ่งของแต่ละกัณฑ์ในเทศน์มหาชาติ เมื่อเทศน์ไปได้ตอนหนึ่งก็เรียกได้ว่าแหล่หนึ่ง สองตอนก็สองแหล่ จบแต่ละตอนก็เรียกว่าจบแหล่

แหล่ เป็นคำกร่อนมาจากคำว่า “นั่นแล” เพราะในการเทศน์มหาชาติทุกกัณฑ์ เมื่อจบตอนหนึ่งแล้วท่านจะลงท้ายด้วยคำว่า “นั่นแล” ทุกตอนไป เมื่อลากเสียงคำว่า แล ยาวออกไปจึงกลายเป็น แหล่ ไป

ชมคลิป

ภาพจาก FB เพจ ตามฮอยอีสาน

แสดงความคิดเห็น