หาดูยาก!! บ้านเก่าวิถีชีวิตของชาวอีสาน ดูแล้วคิดถึงตอนสมัยเด็กๆ

  • Webmaster
  • June 13, 2018
  • Comments Off on หาดูยาก!! บ้านเก่าวิถีชีวิตของชาวอีสาน ดูแล้วคิดถึงตอนสมัยเด็กๆ

อีสาน2.jpg

ชม 22 บ้านไม้เก่ายกพื้นแบบไทยๆ ตามวิถีชีวิตดั้งเดิมคนโบราณ รุ่นปู่ย่าตายาย หรือคุณพ่อคุณแม่ของเรา หาพบได้ทั้งทางภาคอีสาน ภาคเหนือ หรือภาคใต้ของไทย บ้านใต้ถุนสูงนอกจากจะใช้เป็นพื้นที่นั่งเล่น พบปะเพื่อนบ้านแล้ว ยังเป็นที่จัดเก็บข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ มากๆ ซึ่งสมัยก่อนชาวบ้านทำการเกษตรเป็นหลัก หรือบางบ้านใช้ใต้ถุนทำเป็นพื้นที่เลี้ยงเป็ด เลี้ยงไก่ เรียกได้ว่าพื้นที่เกือบทุกตารางเป็นแหล่งทำมาหากิน สร้างรายได้ สร้างประโยชน์ให้กับคนในครอบครัวได้อย่างดีเยี่ยม

1-472-493-444-335-226-167-128-89-510-211-212-113141516171819202122

แสดงความคิดเห็น