เตรียมเปิดแหล่งท่องเที่ยวใหม่ “สุสานหอย 130 ล้านปี” ที่ ภูกุ้มข้าว อ.โพธิ์ชัย

  • Saxman
  • July 10, 2019
  • Comments Off on เตรียมเปิดแหล่งท่องเที่ยวใหม่ “สุสานหอย 130 ล้านปี” ที่ ภูกุ้มข้าว อ.โพธิ์ชัย

นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายวิชิต ศีลพันธ์ นายอำเภอโพธิ์ชัย นายกเทศมนตรี ตำบลคำพอุง และคณะผู้บริหารท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ตำบลคำพอุงข้าราชการ แลเจ้าหน้าที่ ประชุมร่วมคณะทำงาน เรื่องการจัดการพื้นที่ท่องเที่ยว ตำบลคำพะอุง อำเภอโพธิ์ชัย ที่มีการขุดพบฟอสซิลหอย อายุกว่า 130 ล้านปี เป็นสุสานหอยบนภูกุ้มข้าว ภายในบริเวณสำนักสงฆ์ ภูกุ้มข้าว

สืบเนื่องจาก ก่อนหน้าเมื่อ 1 เดือนทีผ่านมา ชาวบ้านภูเขาทอง ตำบลคำพะอุง อำเภอโพธิ์ชัย พบซากฟอสซิลสุสานหอย ในขณะกำลังปฎิสังขรณ์ที่พักสงฆ์ สำนักสงฆ์ ภูกุ้มข้าว ต่อจากนั้นได้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับรู้ พร้อมกับประสานไปยังอำเภอโพธิ์ชัย และจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อมาตรวจสอบ เพื่อที่จะได้ข้อเท็จจริงในการขุดพบในครั้งนี้ และมีโอกาสพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวในอนาคตอย่างยั่งยืน ประกอบกับพื้นที่ภูกุ้มข้าวมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม และเชื่อมโยงสถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่ใกล้เคียง อย่างเหมาะสม

นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า ในการขับเคลื่อนให้พื้นที่ตำบลคำพอุง เป็นแหล่งท่องเที่ยว นั้น ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน ในพื้นที่ จะต้องช่วยกันเพื่อส่งเสริมเป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน มีบริหารจัดการชุมชน รองรับการท่องเที่ยวและแขกผู้มาเยือน เพื่อนำไปสู่ความเข้มแข็ง สร้างรายได้อย่างยั่งยืน

หลังจากกนั้นได้ลงพื้นที่ สำนักสงฆ์ภูกุ้มข้าว เพื่อดูพื้นที่การขุดพบฟอสซิล ของหอย 130 ล้านปี ซึ่งฟอสซิลของหอยก็จะมีหลากหลายขนาด ที่ฝังตัวอยู่ภายโคลนหินลูกรัง จำนวนมากซึ่งชาวบ้านก็ขุดพบในหลายพื้นที่บนภูกุ้มข้าว ซึ่งจะอยู่กระจัดกระจายกันออกไป รอบๆพื้นที่สำนักสงฆ์ นอกจากนี้ยังมีโอกาสได้นมัสการพระธาตุภูกุ้มข้าว ที่ สร้างประดิษฐานอยู่บนยอดภู ซึ่งไม่สูงนัก วิว ธรรมชาติโดยรอบสวยงามมาก สร้างโดยพระเถระที่ได้จาริกแสวงธรรมมา ณ ที่นี้ โดยในเบื้องต้นเล่าต่อกันมาว่านำอิฐขององค์พระธาตุพนม จังหวัดนครพนม ที่ล้มลงทั้งองค์เมื่อปี พ.ศ.2518 มาเป็นส่วนผสมของวัสดุ ในการก่อสร้างด้วย และมีธรรมชาติชาติที่หลายหลาย เช่นผาหำหด ถ้ำดินสอ คำน้ำจ้าก และ สถานที่อื่นๆ ได้บุญ..แถมได้ปีนเขา ออกกำลังกาย…เผาผลาญพลังงานคงค้างอีกต่างหาก

ข่าว/ภาพ คุณวิเศษ นันทะศรี

แสดงความคิดเห็น