รู้หรือไม่!! เผยชื่อเดิมของแต่ละจังหวัดในภาคอีสาน บางชื่อได้ยินในตำนาน แต่ไม่รู้เลยว่ามีอยู่จริง !!!

  • Webmaster
  • June 9, 2018
  • Comments Off on รู้หรือไม่!! เผยชื่อเดิมของแต่ละจังหวัดในภาคอีสาน บางชื่อได้ยินในตำนาน แต่ไม่รู้เลยว่ามีอยู่จริง !!!

เพิ่งรู้เป็นครั้งแรก !! ชื่อเดิมของ “จังหวัด” ในภาคอีสาน ที่ถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ บางชื่อได้ยินในตำนาน แต่ไม่รู้เลยว่ามีอยู่จริง !!!

จากประวัติศาสตร์อันยาวนาน จากที่ถูกบันทึกไว้หรือเริ่มเลือนลางหายไป เช่น ชื่อเดิมในประวัติศาสตร์ของแต่ละจังหวัดในภาคอีสาน ที่หลาย ๆ คนอาจจะยังไม่เคยได้ยิน และนี่คือชื่อเดิมในประวัติศาสตร์ของแต่ละจังหวัดมาที่เราแนะนำอยากให้คุณได้รู้จัก

จังหวัดกาฬสินธุ์ (เดิมชื่อ บ้านแก่งสำโรง)
จังหวัดขอนแก่น (เดิมชื่อ บ้านโนนทัน)
จังหวัดชัยภูมิ (เดิมชื่อ บ้านไชยภูมิ์ ตั้งขึ้นใหม่)
จังหวัดนครพนม (เดิมชื่อ มรุกขรนคร)
จังหวัดนครราชสีมา (เดิมชื่อ เมืองโคราฆะปุระและเมืองเสมา)
จังหวัดบึงกาฬ (เดิมชื่อ เมืองกาฬวาปี)
จังหวัดบุรีรัมย์ (เดิมชื่อ เมืองแปะ)
จังหวัดมหาสารคาม (เดิมชื่อ กุดยางใหญ่ต่อมาเพี้ยนเป็นกุดนางใย)
จังหวัดมุกดาหาร (เดิมชื่อ เมืองมุกดาหารบุรี, เมืองบังมุก)
จังหวัดยโสธร (เดิมชื่อ เมืองยศสุนทร, เมืองสิงห์โคกสิงห์ท่า)
จังหวัดร้อยเอ็ด (เดิมชื่อ เมืองสาเกตุนคร, เมืองฮ้อยเอ็ด)
จังหวัดเลย (เดิมชื่อ เมืองเซไล)
จังหวัดศรีสะเกษ (เดิมชื่อ เมืองคูขันธ์-เมืองศรีนครลำดวน)
จังหวัดสกลนคร (เดิมชื่อ เมืองหนองหานหลวง)
จังหวัดสุรินทร์ (เดิมชื่อ เมืองคูประทายสมันต์)
จังหวัดหนองคาย (เดิมชื่อ เมืองหล้าหนองคาย)
จังหวัดหนองบัวลำภู (เดิมชื่อ เมืองนครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน, เมืองจำปากาบแก้วนคร, เมืองกมุทาสัย)
จังหวัดอำนาจเจริญ (เดิมชื่อ เมืองอำนาจเจริญ, บ้านค้อใหญ่)
จังหวัดอุดรธานี (เดิมชื่อ บ้านเดื่อหมากแข้ง)
จังหวัดอุบลราชธานี (เดิมชื่อ เมืองอุบลราชธานีศรีวนาไลยประเทศราช)

แสดงความคิดเห็น