”เปิดทางขวางโชคลาภ” เสริมความเจริญก้าวหน้า เพิ่มพูนทรัพย์ให้มั่งมี

  • Webmaster
  • October 22, 2018
  • Comments Off on ”เปิดทางขวางโชคลาภ” เสริมความเจริญก้าวหน้า เพิ่มพูนทรัพย์ให้มั่งมี

”เปิดทางขวางโชคลาภ” เสริมความเจริญก้าวหน้า เพิ่มพูนทรัพย์ให้มั่งมี

การที่คนเรานั้นจะเจริญก้าวหน้าในชีวิต มีความสุขพบความร่ำรวยได้นั้น ต้องขจัดอุปสรรคในชีวิตให้หมดหรือน้อยลงที่สุดเสียก่อน อุปสรรค ความหมายของมันก็คือ เครื่องขัดข้อง ความขัดข้อง เครื่องขัดขวาง คงไม่มีใครที่ตั้งแต่เกิดจนตายไม่เคยพบความผิดหวัง สิ่งที่ทำให้ไม่สมหวังในชีวิตถูกเรียกว่า “อุปสรรคชีวิต” ซึ่งทุกคนไม่อยากให้เกิดขึ้นกับตน

อุปสรรคของเรานั้นก็เกิดจากกรรม หรือการกระทำทางกาย วาจา และใจของเราเอง ถ้าเราคุมการกระทำทั้ง 3 ทางได้ อุปสรรคก็มีน้อยหรือไม่เกิด เช่น เราเกิดอุปสรรคเรื่องการเงินก็เพราะใจเราคิดไม่รอบคอบฟุ้งซ่าน เราใช้จ่ายเกินตัว หรือบางคนมีอุปสรรคถึงขนาดถูกให้ออกจากงาน ก็เพราะ “ปากไม่ดี” เป็นต้น

ทางแก้ที่ดีที่สุด คือ การมีสติ มีชีวิตอยู่ด้วยปัญญาที่แท้จริง และศีล 5 นั้นจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยได้ หากอยากจะมีโชคไปตลอดกาล ศีล 5 นั้นเป็นจุดเริ่มต้นแรกที่จะช่วยให้เราป้องกันการสร้างกรรมไม่ดีได้ การท่องแบบนกแก้วนกขุนทองนั้น ช่วยอะไรไม่ได้ ต้องตั้งจิตและตั้งใจจริงๆ ที่จะทำตามนั้นทุกข้อ (แบบกรณีไม่ได้เป็นทางการ หรือใช้ในสถานการณ์ เร่งด่วน ฉับพลัน ทันทีทันใด หรือในทุกโอกาส ให้สมาทานศีล โดยกล่าวออกเสียงหรือระลึกอยู่ในใจก็ได้)

วิธีสมาทานศีลแบบง่าย ๆ (กล่าวนำ) …พุทโธ ธัมโม สังโฆ… ศีลข้อ 1 ข้าพเจ้าของดเว้นจากการฆ่าสัตว์ ศีลข้อ 2 ข้าพเจ้าของดเว้นจากการลักทรัพย์ และถือเอาทรัพย์สินที่เจ้าของมิได้ให้ ศีลข้อ 3 ข้าพเจ้าของดเว้นจากการประพฤติผิดในกาม ศีลข้อ 4 ข้าพเจ้าของดเว้นจากการพูดเท็จ ศีลข้อ 5 ข้าพเจ้าของดเว้นจากการดื่ม เสพสุรา เมรัย เครื่องดอง ของมึนเมาทั้งปวง

บัดนี้ ข้าพเจ้า..(ชื่อ..นามสกุล..) เป็นผู้มีศีล บริสุทธิ์ด้วยศีลแล้ว ขออำนาจศีลนี้ จงช่วยดลบันดาลให้…(อธิษฐานเอาตามแต่จะปรารถนา ซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกต้องชอบด้วยธรรม)..เทอญ ขอให้หมั่นตรวจทานศีล 5 ในแต่ละวัน นับต่อนี้ไปกรรมไม่ดีก็จะเกิดขึ้นกับท่านได้ยากมากขึ้นเพราะท่านมีของวิเศษอยู่ในมือแล้ว เมื่ออุปสรรคกรรมน้อยลงๆ กรรมดีก็จะมาส่งผลง่ายขึ้น เร็วขึ้น แรงขึ้นเพราะไม่มีอะไรมาขวางได้อีกแล้ว ขอให้มีความสุขกับกรรมดีที่มาส่งผล มีรอยยิ้มกับทุกโชคลาภที่จะเข้ามานับตั้งแต่วินาทีนี้ เป็นต้นไป

คลิป

ข้อมูลจาก http://www.taongoi.com

แสดงความคิดเห็น